Letselschade advies

Letselschade Den Bosch

Ben je betrokken geweest bij een ongeval? Heb je daarbij letsel opgelopen? Bij letselschade heeft een slachtoffer letsel opgelopen na een ongeval. Deze schade kan zowel immaterieel als materieel van aard zijn. Het kan zijn dat je recht hebt op een letselschadevergoeding ter compensatie van de schade. Bij Letselschade Den Bosch wordt je op dit gebied geadviseerd.

 

Allereerst is het belangrijk om uit te sluiten wie er aansprakelijk is om schade te vergoeden. De situatie waarin je letselschade hebt opgelopen speelt hierbij een belangrijke rol. Als voorbeeld, wanneer je een ongeluk hebt met de auto is de veroorzaker meestal aansprakelijk. Wanneer er sprake is van een ongeval bij een bedrijf, is in de meeste gevallen het bedrijf zelf aansprakelijk.

Soms is het niet goed uit te sluiten wie er aansprakelijk is geweest. In zulke situaties wordt er een advocaat ingeschakeld zodat via de rechter kan worden bepaald wie de aansprakelijke is.

 

 

Verschillende soorten voorbeelden letselschade

Als je door een ongeval met de scooter letsel hebt opgelopen, heb je geen recht op de wettelijke bescherming die voetgangers en fietsers hebben. Het is belangrijk om te kunnen bewijzen dat de andere partij schuldig is geweest.

Letselschade kun je ook oplopen wanneer een bepaald product niet aan de eisen voldoet. Bij dit soort gevallen is de producent meestal de verantwoordelijke.

Een andere voorbeeld is letsel door gebreken aan het wegdek. Wanneer je struikelt over een loszittende tegel en vervolgens letsel oploopt, dan heb je in de meeste situaties recht op een compensatie.

Wanneer je als voetganger of fietsen betrokken raakt bij een ongeluk is het in de wet zo geregeld dat je extra rechtsbescherming hebt. Immers, je bent veel kwetsbaarder in het verkeer dan iemand in de auto. Wanneer je een ongeluk krijgt met een verkeersdeelnemer met een gemotoriseerd voertuig, heb je in de meeste gevallen recht op compensatie.

Verder kun je letsel hebben opgelopen door een beet van dier. In de meeste vallen is de eigenaar van het dier de verantwoordelijke voor het geven van een compensatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *